افزودنی دیرگیر کننده بتن

افزودنی بتن دیرگیر کننده

 افزودنی دیرگیر کننده بتن : دیرگیرکننده‌های بتن که جزئی از مواد افزودنی بتن هستند یکی از انواع افزودنی‌های شیمیایی بتن است که این مواد برای پایین آوردن فرآیند آب‌گیری در بتن استفاده می‌شوند. معروفترین دیرگیر کننده بتن شکر می‌باشد. مقاومت نهایی بتن در حالت استفاده از دیرگیرکننده و بدون آن تفاوت خاصی ندارد.

 کاربرد دیرگیرکننده در مواد افزودنی‌ بتن: کار مواد افزودنی دیرگیرکننده بتن به تاخیر انداختن گیرش بتن است.مواد افزودنی دیرگیرکننده بتن در بتن‌ ریزی‌های حجیم استفاده می شود.مواد افزودنی دیرگیرکننده بتن برای جلوگیری از ترک های ناشی از گیرش در بتن‌ریزی‌های پشت سر هم مناسب می باشد.مواد افزودنی دیرگیرکننده بتن برای حمل بتن در فاصله‌های زیاد استفاده می شود.


 انواع مواد افزودنی‌ دیرگیرکننده بتن: مواد افزودنی دیرگیرکننده  بتن و کاهنده معمولی آب و کاهنده قوی آب می باشند. 

موارد کاربرد دیرگیر کننده بتن:

هنگامی که فاصله حمل بتن طولانی است یا افزایش زمان گیرش خاصی مطلوب استمثل بتن ریزی در کارهای خاصی با قالب لغزنده بتن ریزی در هوای گرم به منظور جلوگیری از گیرش سریع بتن باید به بتن اضافه گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *