مواد افزودنی تسریع کننده و مواد افزودني كاهش دهنده آب

ژل میکروسیلیس ASP2AB

مواد افزودني تسريع كننده بتن (accelevators)

تسريع كننده بتن افزودني هايي هستند كه سخت شدگي بتن را تسريع مي كنند. و مقاومت اولية بتن را بالا مي برند. اين نكته قابل توجه است كه لزومي ندارد. افزودني

ها اثربخصوصي روي زمان گيرش داتشه باشند، هرچند در عمل زمان گيرش بوسيلة افزودني هايي كه در ASTM و BS به عنوان تيپ A طبقه بندي شده اند كاهش مي

يابد.

در ضمن افزودني هاي تندگيركننده اي هم وجود دارند كه مخصوصاً زمان گيرش را كم مي كنند. نمونه اي از افزودني هاي تندگيركننده، كربنات سديم است كه به منظور

ايجاد گيرش سريع در پلاسترهاي سيماني مورد استفاده در نماها بكار مي رود و اثرات منفي در مقاومت ملات بجاي مي گذارد. ولي با ايجاد گيرش سريع، كارهاي

تعميراتي سريع را امكان پذير مي سازد.»

 

كلرورآلومينيوم، كربنات پتاسيم، فلوئوروسديم، آلومينات سديم و نمك هاي آهن نمونه هاي ديگري از افزودني هاي تسريع كننده مي باشند كه بايد براي استفاده از هر كدام

آنها مطالعاتي كامل از نتايج كارشان هست.

 

 

«متداول ترين تسريع كننده اي كه طي دهه هاي متمادي بكار برده شده است، كلريدكلسيم «cacl2» مي باشد. كلريدكلسيم در تسريع نمودن هيدراتاسيون كلسيم عمدتاً

c3s مؤثراست. اين امر احتمالاً در اثر تغييرات مختصر در قليايي آب منفذي يا به صورت كاتاليزور در واكنش هاي هيدراتاسيون مي باشد.

 

اگرچه امروزه مكانيزم اين مادة افزودني بصورت ناقص شناخته شده است ولي شكي وجود ندارد كه كلريدكلسيم ماده اي تسريع كننده، ارزان قيمت و مؤثر مي باشد اما

عيب عمده آن حضور يون هاي كلريد در اطراف ميلگردها و يا ساير فولادهاي مدفون سريعاً موجب خوردگي مي گردد. بدين سبب استانداردها و آئين نامه هاي مختلف

استفاده از كلريدكلسيم را در بتن مسلح ممنوع كرده اند. حتي در مورد بتن هاي غيرمسلح وقتي كه دوام بتن بخاطر عوامل خارجي در خطر باشد، كاربرد كلريدكلسيم مي

تواند مضر باشد.»

عيب ديگري كه استفاده از كلريدكلسيم دارد گرفتن آب و خشك كردن بتن تا حدود 10 الي 15% و شايد بيشتر مي باشد و بر اين اساس ممكن است.

بتن نيز منجر گردد در مقابل اين اثرات نامطلوبي كه cacl2 در بتن از خود بجاي مي گذارد يك خاصيت خوب ديگري دارد و آن افزايش مقاومت بتن در برابر سايش و خوردگي

است كه اين اثر مثبت براي هميشه در بتن باقي مي ماند. بطوري كه وقتي بتن بدون ميلگرد را در بخار عمل مي آوريند cacl2 موجب افزايش مقاومت بتن مي شود.

نيتريت كلسيم و نيترات كلسيم از تسريع كننده هاي احتمالي هستند كه شايد بتوانند تا حدي مهاركنندة خوردگي باشند.

فرمات كلسيم فقط زماني اثر مي كند كه سيماني كه قرار است با آن تركيب شود نسبت c3A به so3 در آن حداقل 4 بوده و همينطور مقدار cacl2 آن هم كم باشد. دو تا از

دانشمندان به نامهاي «Testolin , Massazza» پس از انجام آزمايش هايي به اين نتيجه رسيدند كه فرمات كلسيم، مي تواند مقاومتي را كه بتن در حالت معمولي «بدون

افزودن افزونه» طي 9 ساعت به آن مي رسد را به نصف كاهش دهد.

 

مواد افزودني كاهش دهنده آب (روان كننده ها) (Plasticizers)

همانطور كه از اسم اين  مواد معلوم است، اثر اين مواد كاهش دادن ميزان آب مصرفي در اختلاط بتن مي باشد. ـ البته با حفظ كارايي و يا حتي بهبود كارايي بتن ـ اين مواد

همانگونه كه بيان شد نسبت آب به سيمان را پايين مي آورند و تا حدي اثر نامطلوب استفاده از يك دانه بندي نامناسب براي توليد و تهية بتن را بهبود مي بخشد.

در ضمن اين مواد افزودني را مي توان در بتن پمپ شده كه توسط «قيف و لوله» يكدفعه ريخته و مصرف مي شوند بكار برد.

 

«دو گروه اصلي مواد افزودني روان كننده عبارتند از:

الف) اسيدهاي ليگنو لفونيك و نمك هاي آنها

ب) اسيدهاي هيدروكسي كربوكسليك و نمك هاي آنها

اصلاحات و مشتقات اين مواد به عنوان روان كنندة كندگيركننده عمل نمي كنند و حتي ممكن است رفتار تسريع كنندگي داشته باشند.»

«نويل آدام، كامران مالكي، 1370، ص 306»

«تقليل دهنده هاي آب به سه منظور زير بكار مي روند:

1ـ رسيدن به مقاومتي بالاتر، نسبت به بتن بدون افزودني، با كاهش نسبت آب به سيمان و يك كارايي ثابت.

2ـ رسيدن به يك كارايي مشخص با كاهش مقدار سيمان مصرفي و نتيجتاً كاهش حرارت هيدراتاسيون در تودة بتن.

3ـ افزايش كارايي و سادگي بتن ريزي در قالب هايي با آرماتور انبوه و موقعيت هاي غيرقابل دسترسي»

«علي اكبر رمضانيان پور، محمدرضا شاه نظري، 1361، ص 162»

مواد افزودني روان كننده بتن با پراكنده كردن ذرات سيمان در بين مخلوط بتن علاوه بر اينكه باعث مي شوند ذرات سيمان با آب بيشتر تماس پيدا كنند، هيدراتاسيون

سيمان را نيزبهتر مي كنند و به همين خاطر در درازمدت مقاومت بتني كه با مواد روان كننده ساخته شده به مراتب بيشتر يك بتن معمولي است و تأثير كوتاه مدت اين مواد

بيشتر بر روي سيمانهايي ديده مي شود كه مقدار C3A در آنها كم است.

بايد به اين نكته توجه كرد كه اگر از مواد روان كننده به درستي و با يك نسبت مناسب استفاده شود، دوام بتن در درازمدت بيشتر مي شود و هيچ گونه اثر ديگري بر روي

بتن بخاطر استفاده از اين مواد مشاهده نمي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *