چسب اپوکسی BSM BOLT IMPLANTING BOND

قدرت چسبندگی بسیار زیاد به بتن و آرماتور

افزایش توانایی  بسیار عالی برای مقابله با مواد اسیدی و قلیایی

امکان کاشت آرماتور در بتن های سبک

بدون نیاز به حلال

وزن مخصوص: 3/1

مدت نگهداري : 12ماه در بسته بندي اوليه