چسب کاشت میلگرد BSM BOND RA 500

عدم تاثیر پذیری از عوامل جوی و محیطی

قابل اجرا در محیط های مرطوب

کاشت آرماتور وبولت بر روی سطوح عمودی و افقی بتن

نصب صفحانت فلزی بر روی سطوح عمودی (دیوار وکف )