چسب کاشت میلگرد BSM BOLT IMPLANTING BOND

قدرت چسبندگی بسیار زیاد به بتن و آرماتور

افزایش توانایی  بسیار عالی برای مقابله با مواد اسیدی و قلیایی

محافظت از آرماتور و انکربولت در مقابل خوردگی و زنگ زدگی

بدون نیاز به حلال

مدت نگهداري : 12ماه در بسته بندي اوليه

شرايط نــگهداري : در مـــحل خشك وخنک در دماي بین 10 الی 30 درجه سانتی گراد.

نسبت اختلاط: 2  واحد جزء A +  1 واحد جزء B

وزن مخصوص: 3/1

درصد حجمی مواد جامد: %100