پوشش امولسیون BSMcoat-Eml

وزن مخصوص :   حدودا”  1  کیلو گرم بر لیتر

رنگ : قهوه ای تیره

نقطه اشتعال : ندارد

زمان خشک شدن : به دما و رطوبت محیط بستگی دارد.