پودر بندکشی BSM MICRO MALAT

مقاومت در برابر نفوذ آب، 100 برابر ملات های متداول

عمر و دوام 10 برابر ملات های معمولی

مقاومت مکانیکی، 30% الی 50% بیشتر از ملات های معمولی

قدرت نفوذ بسیار عالی در جداره های باریک و ریزترک

 

دانلود-کاتالوگ