پلی اورتان BSM Flex 8276

پایه : پلی یورتان

سیستم پخت : پخت با رطوبت

تغییر طول در هنگام شکست(din 53504): بیشتر از  %300

دمای کاربرد: بین 5 تا 35 درجه ی سانتی گراد

مقاومت دمایی : از 40- تا 80+ درجه ی سانتی گراد