واتر استاپ

افزایش حجم در آب بتن: 400%

افزایش حجم در آب باران:500%

رنگ:آبی

مقاومت کششی: >2 MPa

مقاومت در برابر تغییرات آب و هوا:عالی