هواساز بتن BsmAir-U1

رنگ: قهوه ای روشن

وزن مخصوص: حدوداً 1

میزان کلر:ندارد

نقطه انجماد:صفر درجه سانتیگراد

PH : 7