دوغاب میکروسیلیس BSM Slurry

  • سهولت استفاده در مقایسه با پودر میکروسیلیس
  • سهولت پمپاژ و کاهش استهلاک تجهیزات بتن ریزی
  • افزایش مقاومت الکتریکی بتن
  • افزایش مقاومت سایشی بتن
  • قابلیت استفاده همزمان با انواع روانسازها

دانلود-کاتالوگ