الیاف BSM Twist Fiber

حالت فیزیکی : مخلوطی از الیاف در هم تنیده 50 میلیمتری

رنگ: طوسی و سفید

مقاومت کششی: 690Mpa

نوع بسته بندی: کیسه 5 کیلوگرمی

دسته: