نمایش دادن همه 2 نتیجه

ضدیخ بتن

ضد یخ بتن در شرکت بتن شیمی ماهان در دو نوع تولید می‌شود که می‌تواند در شرایط مختلف و با توجه به نوع پروژه مورد استفاده قرار گیرد. ضد یخ بتن عاری از ین کلراید است و می‌تواند در بتن‌های مسلح استفاده شود. همچنین استفاده از این افزودنی در سازهای بتنی پیش تنیده نیز بر طبق استانداردها و قوانین موجود مجاز است.

 

نحوه عملکرد ضد یخ بتن

ضد یخ‌ بتن مواد شیمیایی هستند که به منظور پایین آوردن نقاط انجماد در بتن‌ها مورد استفاده قرار میگیرند. ضد یخ‌ها در طول فرآیند اختلاط به بتن افزوده می‌شوند. ضد یخ‌ها در مناطقی که به علت شرایط آب و هوایی استفاده از افزودنی‌های معمول ممکن نیست می‌تواند فرآیند اجرایی و بتن ریزی را نجات دهد.
شرکت بتن شیمی ماهان، ضد یخ‌های متفاوتی را بر طبق استانداردهای گوناگون موجود طراحی می‌کند و تمامی فرآیند تولید ضد یخ‌های شرکت بتن شیمی ماهان توسط بازرسان کنترل کیفیت و تیم آزمایشگاهی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا محصول نهای دارای بالاترین کیفیت باشد.