نمایش یک نتیجه

دیرگیر کننده بتن


دیرگیرکننده بتن یا ریتاردر یکی از مهم‌ترین افزودنی‌های بتن است زیرا می‌تواند به صورت مستقیم به پمپاژ بتن کمک کند. این همان بخشی است که در بتن ریزی و فرآیندهای اجرایی می‌تواند مسبب افزایش زمان و بهتر شدن فرآیند اجرا شود. ریتاردر‌ها یا دیر گیر کننده‌ها موجب جلوگیری از ژل شدگی و افزایش زمان ماند و بندش بتن می‌شود. استفاده از دیرگیر کننده بتن می‌بایست در فرآیند بتن ریزی تحت نظارت مهندسی و مطابق با استانداردها انجام گیرد. علاوه بر این در شرکت بتن شیمی ماهان با توجه به حساسیت بالای این ماده در تمامی فرآیند‌های تولیدی این ماده و حتی پیش از تولید این ماده (بررسی و آزمایش مواد اولیه) متخصصین واحد‌های مختلف عملیاتی، تولیدی و آزمایشگاهی نسب به بررسی ریتادرها یا دیرگیرکننده‌ها اقدام می‌نمایند و آن‌ها را تحت آزمون‌های استاندارد کیفی و کمی قرار می‌دهند. متقاضیان خرید ریتاردر یا دیرگیرکننده‌های شرکت بتن شیمی ماهان می‌توانند اقدام به سفارش و حتی انتخاب نوع بسته‌بندی این ماده نیز نمایند.