آرشیو دسته بندی: پروژه ها

👈🏻پروژه بتن شیمی ماهان: محصولات استفاده شده: ژل میکروسیلیس APC5RRB پودرسخت کننده کف بتنBSM FLOOR HT هواساز بتن BSM AIR SP10 کیورینگ بتن BSM CURE 50

BSM FLOOR HT

BSM FLOOR HT

پودر سخت کننده یک مخلوط خشک پودری و آماده مصرف است. این ترکیب ایجاد کننده پوشش سخت از سنگدانه های مقاوم تشکیل شده که در مقابل سایش و فرسایش بعلت ویژگی های فیزیکی، مقاومت بالایی از خود نشان می دهند. این ماده پس از استفاده روی بتن تازه و انجام کارهای ماله کشی سطحی سخت و […]

BSM Groute GRM3

3 BSMGROUT-GRM یک گروت سیمانی دانه درشت خشک مخلوط شده و آماده مصرف است که به هیچ افزودنی بجز آب برای آماده شدن جهت مصرف نیاز ندارد. این گروت برای مواردی که نیاز است ملاتی بدون جمع شدگی فاصلة دو المان  سازه ای نسبتاً نزدیک به هم ( فاصله حدود cm25 )را پر نموده و خلل و فرجی باقی نگذارد […]