مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی

به موازات پيشرفت صنعت و فن آوري مصالح ساختماني هر روز متنوع تر مي شود و كمتر ممكن است در يك سال چندين نوع مصالح جديد ساختماني به بازار عرضه نگردد . اين مصالح ممكن در اسكلت اصلي ساختمان مورد استفاده قرار گيرد يا به عنوان مواد تكميلي و تزييني به كار رود .

مقدمه

 به موازات پيشرفت صنعت و فن آوري مصالح ساختماني هر روز متنوع تر مي شود و كمتر ممكن است در يك سال چندين نوع مصالح جديد ساختماني به بازار عرضه نگردد . اين مصالح ممكن در اسكلت اصلي ساختمان مورد استفاده قرار گيرد

يا به عنوان مواد تكميلي و تزييني به كار رود . بعضي از مصالح ساختماني را مي توان مصالح نتي ناميد كه سالهاست مورد استفاده قرار مي گيرند تنها ، فن آوري جديد طرز به كاربردن و محافظت و افزايش  مقاومت آنها را مورد مطالعه قرار مي

دهد تا اگر نقصاني در به كاربردن اين مصالح وجود داشته باشد مرتفع سازد و با پيشرفت فن آوري ، هر روزه مصالحي تهيه و به صورتهاي مختلف در ساختمانها مورد استفاده   قرار مي گيرند .

انواع مواد و مصالح ساختماني ‌

مصالح ساختماني گاهي به همان صورتي كه در طبيعت يافت مي شوند فقط با شكل دادن مورد استفاده قرار مي گيرند و گاهي ، از تركيب آنها با يكديگر مصالح جديدي به دست مي آيد مثل سيمان كه از تركيب سنگ آهك و خاك رس به كمك

حرارت حاصل مي شود يا گچ و آهك كه از پختن سنگ گچ و سنگ آهك بدست   مي آيد. اخيراً مواد و مصالحي از تركيبات شيميايي و به روشهاي صنعتي به دست آمده است مثل P.V.C  ،    پلي يورتان ، كه به مرور جاي مصالح طبيعي را

خواهند گرفت چنانكه در بعضي موارد در قطعات پيش ساخته گچي و يا بتوني از الياف مصنوعي نيز استفاده مي گردد.

كانيها

چون كانيها واحدهاي سازنده سنگها هستند ، بايد قبل از سنگها مورد بررسي قرار گيرند به طور مي توان گفت كاني يا مينرال جسم جامد طبيعي همگن و متبلوري است كه داراي منشأ غير آلي است و داراي تركيب

شيميايي مشخص و ساختمان اتمي منظمي مي باشد. بلورهاي مصنوعي كه در صنعت جواهر سازي تهيه مي شود و كربنات كلسيمي كه بوسيله بدن جانوران دريايي ترشح مي گردد جزء كانيها نيستند.

سختي

مقاومت هر كاني در مقابل خراشيدن يا ساييده شدن را سختي آن گويند و اگر جسمي جسم ديگر را خراش دهد از آن سخت تر است.

الماس سخت ترين و گرافيت نرم ترين كانيهاست و اين امر به پيوند ملكولي آنها مربوط است.

سنگها

سنگها اجسام طبيعي سخت شده اي هستند كه از يك يا چند كاني بوجود آمده اند . انواع سنگها عبارتند از : سنگهاي آذرين ـ سنگهاي رسوبي ـ سنگهاي دگرگون شده و سنگهاي آذر آواري

سنگهاي ساختماني

سنگي است كه از معدن بدست مي آيد بايد براي مصرف در ساختمان آماده شود و معمولاً به دو صورت كار شده و خورد شده ( شن و ماسه ) آماده مي شوند . سنگهاي كار شده را به شكل يك تيشه اي ، دو تيشه اي  تخت ،

تراش ،ساييده ، لاشه و كلنگي در قسمتهاي مختلف ساختمان از قبيل پي ، ديوار ، نماي كرسي چيني

( از اره ) نماي ديوار ، پله ، فرش كفها ، و نماي و نماي داخلي و خارجي ساختمان مصرف مي كنند سنگهاي خرد شده را بسته به ريزي و درشتي دانه هايشان نامگذاري ميكنند . دانه هاي با قطر ريزتر از 9/ ميليمتر را گرد سنگ ،            دانه

هاي با قطر بين 9/ تا 2 ميليمتر را ماسه ، دانه هاي با قطر بين 2  تا 25 ميليمتر را نرمه سنگ و دانه هاي با قطر بين 25 تا 60 ميليمتر را خرده سنگ مي گويند ، دانه هاي درشت تر از 60 ميليمتر را پاره سنگ ، لاشه سنگ و تخته سنگ مي

نامند .

سنگهاي نما : اين سنگها را در كارخانه به شكل لوح ( سنگ پلاك ) به ضخامت بين 6 تا 30  ميليمتر مي برند و روي آن را مي سايند تا صيقلي شود .   

سنگهاي نمايي كه در ايران مصرف مي شوند بيشتر آهكي هستند زيرا درجة سختي سنگ آهك 3 و بريدن آن آسان است مانند سنگ تراورتن كه سنگي آهكي است .

سنگ آرگونيت و تراورتن  هر دو از ته نشين شدن مواد آهكي آب چشمه هاي پيرامون آتشفشانها حاصل شده اند . سنگ گرانيت به رنگهاي مختلف ، سنگي است آذرين و بسيار مقاوم در برابر عوامل فرسايش كه اخيراً در نماهاي خارجي و

داخلي ساختمان فرش كف و پله از آن استفاده مي گردد .

چسبندگي سنگها به ملات : براساس آزمايشهاي انجام شده ميزان چسبندگي سنگها با ملات سيمان خالص به شرح زير است :

 1ـ سنگهاي آهكي سست داراي چسبندگي خوبي نيستند .

2ـ سنگهاي آهكي سخت و نيمه سخت داراي چسبندگي بسيار  خوبي هستند .

3ـ سنگهاي آهي فشرده چسبندگي متوسطي دارند .

4ـ گرانيتها نيز كمي چسبندگي دارند .

5ـ كوارتزيت و شيشه ها چسبندگي بسيار ضعيفي دارند .

نامگذاري مصالح سنگي

مصالح سنگي بسته به ريزي و درشتي دانه ها به گروه هاي زير تقسيم مي شوند:

گروه درشت دانه از قطر 60 ميلي متر تا 2 ميليمتر كه شن ناميده مي شود

گروه ميان دانه از قطر 2 تا 06/0 كه ماسه ناميده مي شود

گروه ريز دانه از قطر 06/0 تا 002/. ميلي متر كه لاي ناميده مي شود.

و از قطر 002/0 ميليمتر كمتر بنام خاك رس نامگذاري شده است.

خشت

خشت ، خاك نمناك و يا گلي است كه به آن  شكل داده باشند . گل مصرفي مخلوط همگن و ورز ديده آب و خاك مي باشد. خشت پخته شده را آجر مي نامند كه در فصل بعدي به آن مي پردازيم.

نحوه ساخت خشت

گلي كه براي خشت زدن استفاده مي شود شكل خميري دارد و بايد 15 تا 20 درصد ماسه داشته باشد. چنانچه مقدار ماسه آن كمتر باشد خشت موقع خشك شدن ترك مي خورد. در قديم ساختن گل بت دست انجام مي شد. خاك را

بصورت آب خورده در مي آوردند و در آن آب ريخته ، زير و رو مي كردند تا گل درست شود. گل را مي خواباندند تا كم كم آب به خورد خاك برود و خاك به حالت خميري در آيد. سپس گل را در قالب چوبي كه روي زمين صاف گذاشته بودند قرار داده

و با انگشتان دست به آن فشار وارد مي كردند  تا قالب پر شور و گل شكل بگيرد. سپس روي خشت را با كف دست مالش مي دادند تا تخت شود. آنگاه قالب را بر مي داشتند و آن را براي خشت بعدي تميز كرده پهلوي خشت قبلي قرار مي

دادند تا خشت بعدي را در كنار خشت قبلي درست كنند. خشتي كه با دست درست مي شود پوك است و تاب زيادي ندارد و خشت مالي با دست بسيار كند و گران                     تمام  مي شود.

سه روش كلي براي خشك كردن خشت وجود دارد :

1 ـ خشتهاي تر را در اتاقهايي كه روي كوره هاي هوفمان مي سازد قرار داده از پايين اتاق هواي گرم و خشك به خشت مي رسانند و هواي نمناك از بالا خارج مي شود.

2 ـ خشتها به طور اتوماتيك در واگنها چيده مي شوند. اين واگنها به اتاقهاي مخصوص خشت خشك كني هدايت مي گردد و در آنجا هواي داغ را از پايين وارد مي كنند و هواي سرد و نمناك شده را از بالا مي ممكند.

3 ـ خشتها را روي واگنها قرار داده به درون تونل مخصوص هدايت مي كنند. از كف تونل از نزديكي در خروجي به سوي در ورودي هواي داغ مي دمند. در ابتداي ورود خشتها به تونل هوا ملايم است و به تدريج هر چه به در خروجي تونل نزديك

مي شوند شدت گرما بيشتر مي شود . در اين طريقه خشتها يك روزه خشك مي شوند.

آجـر

آجر مصالحي است ساختگي و دگرگون شده كه از پختن خشت به دست مي آيد . همانگونه كه ذكر شد ماده اصلي آجر خاك مي باشد كه خود از اجزاي مختلف تشكيل شده است.

مواد اوليه گل آجر :    گلي كه در خشت زدن براي تهيه آجر استفاده مي شود شكل خميري دارد و بايد 15 تا 20 درصد ماسه داشته باشد. چنانچه مقدار ماسه آن كمتر باشد آجر موقع خشك شدن ترك مي خورد و موقع پختن نيز تغيير شكل

زياد مي دهد و اگر مقدار ماسة آن زياد باشد آجر داراي تخلخل زياد شده سست مي شود.

شكل آجر :  در زمانهاي قديم آجرها به ابعاد 5×4×4 سانتيمتر به نام آجر نظامي و همچنين در ابعاد   5 × 25×25 سانتيمتر ساخته مي شد كه براي ديوار چيني و پوشش سقفهاي تيغه اي و اغلب  براي فرش كفها  به كار

مي رفت. بتدريج شكل آجرها تغيير يافته ، به اندازه هاي كنوني تبديل شده است ( 5*11*23 سانتيمتر و يا 5*10*21 سانتيمتر  ) به طور كلي طول آجر بايد دو برابر عرض آن بعلاوه يك سانتيمتر باشد . آجرها ممكن است به صورت توپر ،

توخالي و يا سوراخ دار تهيه شوند .

شكل سطح مقطع سوراخهاي آجر ، مربع ، مستطيل و يا گرد مي باشد ولي طبق استاندارد بايد روابطي بين ابعاد سوراخها وجود داشته باشد مثلا ضلع مربع نبايستي از 15 ميليمتر بيشتر باشد و  قطر سوراخهاي دايره شكل نبايد از 20

ميليمتر بگذرد و براي سوراخها ي مستطيل شكل حاصل ضرب طول ×  عرض نبايد از 60 ميليمتر تجاوز كند .

براي كم شدن وزن آجر آنها را تو خالي مي سازند ولي در جاهايي كه به مقاومت بيشتري نياز است از اين گونه آجرها استفاده نميگردد محل استفاده آجرهاي توخالي اغلب ، سقفها و ديوارهاي جدا مي باشد . ضمناً آجرهاي توخالي از نظر

صدا و حرارت عايق تر خواهند بود .

خواص و مقاومت آجر : آجر خوب صداي زنگ مي دهد و اين نشانة توپري و مقاومت خوب و پايداري در مقابل يخبندان است . آجري كه صداي خفه بدهد ، پوك ، نپخته ، و يا ترك دار است . آجر خوب حرارت را خيلي كم از خود عبور مي دهد و

بخوبي به ملات مي چسبد ، كم ساييده مي شود و سخت است . آجر پوك آب زيادي مي مكد و در يخبندان مي تركد ، چنانچه آجر مقدار كمي آب جذب كند دليل بر جوش بودن آن است و خوب به ملات   نمي چسبد . يك آجر خوب بين 8تا 18

درصد وزنش آب جذب ميكند . وزن مخصوص آجرهاي معمولي 1500 كيلو گرم در متر مكعب و براي آجرهاي مرغوب 1800 كيلو گرم در متر مكعب مي باشد . آجرهاي معمولي بين 100 تا 150 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع و آجرهاي مرغوب بين 300

تا400 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع و آجر جوش و سبز خيلي بيشتر از 400 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع فشار را تحمل مي كنند . ضريب گسيختگي آجر بايستي بين 10 تا 20 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع باشد .

آجر جوش : چنانچه بخواهند براي مصرف در جاي بخصوصي آجر جوش تهيه كنند بايستي در تهيه خاك و پختن آجر بيشتر دقت نمايند. خاك آجر جوش بايد طوري انتخاب شود كه تفاوت درجه گرماي عرق كردن و ذوب شدن آ، زياد باشد آجر

جوش بايد سخت باشد لاشه نشود ، ترد نباشد ترك نداشته باشد در برابر ضربه پايداري كند كم ساييده شود زبر  باشد  و جاي ساييده شدن آن نيز زبر بماند سطح شكسته آن شيشه اي  نباشد بلكه دانه دانه و پر باشد. در برابر يخبندان

پايداري كند تاب فشاري آن از 400 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع كمتر نباشد.

آجر نسوز : منظور از نسوز بودن يك جسم ، اين نيست كه اصلاً نمي سوزد اين نوع آجر تا يك حرارت معيني مقاومت مي كند و نمي سوزد و پس از آن خواهد سوخت.

رس در درجه حرارت 2050 درجه و سيليس در دماي 1685 درجه ذوب مي شود.

جسمهاي نسوز مخلوط خاك رس ، ماسه، منيزيت ، و دولوميت مي باشند. اين مواد را با گل رس ، آهك شكفته، اكسيد منيزيم تهيه نموده ، پس از شكل دادن گل آن را مي پزند . اين نسوزها  را در صنعت ذوب آهن ، كارهاي ساختماني ،

بخاريها، ديگهاي بخار مورد استفاده قرار مي دهند.

آجرهاي لعابي : براي آنكه سطح آجر صاف ، زيبا و صيقلي باشد و آب در آن نفوذ نكند و در برابر مواد شيميايي پايدار بماند روي آن لعاب نازك مي زنند. 

يكي از اين روشها آن است كه روي آجر را با لعاب شيشه اي بي رنگ يا رنگي اندود كرده آن را مي پزند ديگر آنكه نماي سفال پخته نشده را با جسم گدازآمور مانند اكسيد سرب و يا اكسيد قلع يا گداز آورهاي رنگي اندود كرده آن را مي پزند.

هنگام پختن لعاب پوسته نازكي روي آجر بوجود مي آورد. ضريب انبساط و انقباض لعاب و سفال بايستي يكسان باشد در غير اينصورت پس از به كار رفتن چون با هم كار نمي كنند لعاب ترك مي خورد.         

آجرهاي ماسه آهكي : آب آهك در حرارت و فشار معمولي مي تواند در سيليس پوك اثر كند و تركيب سيليكات بدهد براي آنكه آب آهك بتواند در سيليس بلوري هم اثر نمايد بايد به ملات ماسه آهك همراه با فشار زياد حرارت داد. براي

ساختن آجر ماسه آهكي گرد آهك زنده را با ماسه سيليسي دانه بندي شده ريز دانه به نسبت وزني 1 به 8  تا 1 به 12 مخلوط مي كنند و روي آن كمي آب مي پاشند. آن را هم مي زنند تا نمناك شود و آهك شكفته گردد. خمير ماسه آهك را

روي قالب فولادي ريخته زير فشار 400 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع شكل مي دهند. خشت فشرده را روي واگنتهايي  گذاشته به استوانه فولادي (ديگ) مي برند، در آنجا بخار خشك 180 تا 200 درجه و فشار 8 تا 16 آتمسفر و پس از 4 تا 8

ساعت خشتها به سيليكات كلسيم تبديل شده به عمل مي آيند. آجر ماسه آهكي داراي سطوحي صاف و در رنگهاي گوناگون تهيه مي گردد كه در نما جلوه بسيار خوبي دارد.

كاشي و سراميك

كاشي و سراميك فرآورده هايي هستند كه سطح آنها به علت پخته شدن در دمايي معين به حال نيمه شيشه اي در مي آيد چنان كه خاصيت جذب آب آن بسيار كم شده در برابر ساييدگي ، فشار و ضربه مكانيكي مقاومت لازم را پيدا

مي كند و مي تواند تغييرات ناگهاني دما (20 تا 100 درجه سانتيگراد ) را به خوب  تحمل كند . اگر يك سطح كاشي از لعاب معدني پوشيده باشد ، كاشي را لعابدار مي نامند.

نحوة تهيه كاشي و سراميك : مواد اوليه تهيه كاشي خاك رس نسبتاً خالص است . براي تهيه لعاب اكسيدهاي فلزات بخصوص اكسيد سرب را به دوغابي كه از قبل آماده كرده اند اضافه مي كنند . دوغاب نيز از مخلوط آب و همان خاكي كه

كاشي را از آن ساخته اند درست مي شود.

پس از تهيه خشت كاشي به ابعادي كه مورد احتياج است سطح مورد نظر را به دوغاب آغشته نموده ، آن را در كوره برده ، مي پزند . در حرارت 1200 تا 1300 درجه خشت كاشي كاملاً مي پزد . لعاب روي كاشي به علت وجود اكسيد هاي

فلزي به عنوان گدازآور در اين درجه حرارت ذوب ميشود . كه پس از سرد شدن به حالت شيشه اي در آمده ، سطحي غير قابل نفوذ ، رنگي و زيبا حاصل مي گردد . سراميك نسبت به كاشي درجه حرارت بالاتري پخته مي شود و در ابعاد و

نقشهاي متنوع توليد مي شود . همچنين كاشيهاي مختلفي براي مقاومت در برابر اسيدها و قلياها نيز توليد مي شوند . بعضي از سراميكها را روي ورقهاي كاغذ چسبانده ، جاسازي مي نمايند كه هنگام استفاده در سطوح مورد نظر از پشت آ

نها را با ملات و يا چسب مي چسبانند  . پس از اتمام كار سطح آنها را از كاغذها و مواد اضافي تميز نموده ، اشكال زيباي آنها آشكار خواهد شد .

درجه بندي كاشيها : كاشيها را از نظر مرغوبيت و نداشتن عيب و نقص به سه درجه تقسيم مي كنند :

الف) كاشي درجة يك : كاشيهاي درجة يك كاشيهايي هستند كه كاملاً سالم باشند و هيچگونه نقصي در سطح لعابدار و كنارة آنها ديده نشود .

ب ) كاشي درجة دو : كاشيهاي درجة دو كاشيهايي هستند كه از نظر ديد ظاهري يكي از معايب زير را             داشته باشند :

1ـ  كاشيهايي كه در فاصلة دو سانتيمتري تمامي كناره هاي سطح لعابدار آنها بيش از يك يا دو خال به قطر حداكثر نيم ميليمتر وجود نداشته باشد .

2 ـ كاشيهايي كه در تمام كناره هاي سطح لعابدارشان فقط يك لكه لعاب نگرفتگي حداكثر به ابعاد

 3*2 ميليمتر وجود داشته باشد .

ج ) كاشي درجة سه : كاشيهاي درجة سه كاشيهايي هستند كه از نظر ديد ظاهري معايبي بيشتر از كاشي

درجة دو  دارند .

مصارف كاشي و سراميك : كاشيها و سراميك در حال حاضر براي سرويسهاي بهداشتي ، آشپزخانه ها و كف اتاقها استفاده مي شود و از نظر نازك كاري در حال حاضر موارد استفاده روزافزوني پيدا مي كند . كاشيكاري و معرق كاري ( يك نوع

كاشي ) در مساجد و مكانهاي مذهبي نيز به وفور استفاده مي شود . همچنين براي آزمايشگاهها و ساختمانهاي صنعتي نيز كاشيهاي ضد اسيد ، ضد قليل و ضد ضربه مورد استفاده قرار مي گيرند .

فعاليت يكي از كارخانه هاي توليدي سراميك :

شركت گرانيت كاشان (بهسرام) از سال 1379 در زميني به مساحت 180 هزار مترمربع در شهر كاشان مهد تمدن كهن و هنر معماري ايراني ، فعاليت توليدي خود را آغاز نمود . استفاده از جديدترين ماشين آلات ، مدرنترين تجهيزات و تكنولوژي

روز جهاني زمينه ساز ايجاد كارخانه اي با 22 هزار متر مربع  فضاي مسقف گرديد . سراميك هاي گرانيتي توليد شده در اين شركت در اندازه هاي 30*30 ، 40*40 ، 60*30 ، 60*40 سانتيمتر مي باشد كه با رنگها و طرحهاي متفاوت در دو نوع

ساب خورده و مات توليد مي گردند . ظرفيت اسمي ساليانه توليد سراميك گرانيتي در اين شركت 2/1 ميليون متر مربع مي باشد كه با بهره برداري از فاز دوم (توسعه) سقف توليد به قريب 5/2 ميليون متر مربع در سال بالغ خواهد گرديد .

گسترش استفاده از اين پديده مدرن در بناها و ساختمانهاي كشور و زمينه سازي براي صدور اين محصولات به كشورهاي مختلف دنيا ، انگيزه ما براي كوشش بيشتر در راستاي نيل به كيفيت برتر و كميت بيشتر مي باشد.

كيفيت هيچگاه تصادفي كسب نمي شود . در مسير رسيدن به كيفيت بالاترين تكنولوژي را به خدمت گرفته ايم و با استفاده از تخصص و مهارت مديران و متخصصان ، محصولي در حد استانداردهاي جهاني عرضه نموده ايم .

براي توليد هر متر مربع از سراميك گرانيتي بهسرام فرآيند كامل كنترل كيفي به دقت انجام مي گيرد. از كاوش و استخراج مواد اوليه مرغوب گرفته تا انتخاب دقيق و پيشرفته ، همه صورت مي گيرد تا بهسرام محصولي با  بالاترين كيفيت باشد.

سراميك گرانيتي بهسرام محصولات متنوعي جهت استفاده در كليه معابر ، فروشگاههاي بزرگ و كوچك ، دفاتر كار ، اماكن ورزشي ، نمايشگاهها ، فرودگاهها ، ايستگاههاي مترو ، رستورانها ، هتلها و منازل ارائه نموده است . سراميك گرانيتي

بهسرام ، داراي مقاومت بالا ، جذب آب ناچيز و نگهداري آسان بوده و به همين دليل براي فضاي رستورانها ، بيمارستانها و كليه اماكن بهداشتي توصيه مي گردد .

سراميك گرانيتي بهسرام ايده آل ترين پوشش براي نماي ساختمانها مي باشد زيرا علاوه بر زيبايي در مقابل عوامل جوي و شوكهاي حرارتي بسيار مقاوم مي باشد.

تنوع طرح ، سايز ، رنگ و خاصيت برش پذيري در سراميك گرانيتي بهسرام براي طراحان ، امكان خلق هزاران تركيب زيبا و بي نظير را فراهم مي آورد.

طرحها و رنگهاي سراميك گرانيتي بهسرام از طبيعت الهام گرفته و شما با نمايش جلوه زيباي طبيعت در محيط هرگز خسته نخواهيد شد.

سراميك گرانيتي چيست ؟

سراميك گرانيتي پديده اي مدرن در صنعت ساختمان به جاي سنگهاي طبيعي و كاشي و سراميكهاي لعابدار براي پوشش كف و نما مي باشد كه در هر محيط و شرايطي قابل استفاده خواهد بود.

اين فن آوري معايب سنگهاي و سراميك ها را به حداقل رسانده و از محسنات بيشتري برخوردار است.

سراميك گرانيتي حاصل فرآيندهاي مختلف بر روي مواد معدني و رنگهاي طبيعي است و در توليد آن از هيچگونه مواد شيميايي يا مصنوعي استفاده نمي شود.

ويژگيهاي سراميك گرانيتي بهسرام

 • در دو دسته كلي مات و براق در رنگهاي مختلف توليد مي گردد.
 • در درجات مختلف ، مطابق با استانداردهاي تعريف شده و در بسته بندي مشخص عرضه مي گردد.
 • بدون لعاب و روكش  مي باشد و نوع براق آن توسط ماشين آلات مدرن توليد مي گردد.
 • به نسبت ضخامت داراي مقاومت فشاري بالايي مي باشد.
 • در برابر بيشتر اسيدها و مواد شيميايي مقاوم و ثابت است.
 • مقاومت بسيار بالا در برابر سايش و تحمل تنش زياد در گرما و سرما از خصوصيات آن است.
 • جذب آب ناچيز (كمتر از نيم درصد) آن باعث عدم جذب آلودگي و موجب مقاومت بالا در برابر يخ زدگي مي باشد.
 • ويژگيهاي منحصر به فرد سراميكهاي گرانيتي بهسرام در كنار رعايت شرايط فني مناسب در نصب ، از آن محصولي با دوام و اقتصادي مي سازد.
 • صد خوردگي بودن محصولات شركت بهسرام ، به همراه جذب آب ناچيز كه مقاومت بالا در برابر يخ زدگي است ، همچنين امكان تحمل تنشهاي زياد حرارتي ، باعث اطمينان خاطر براي استفاده از آن در فضاهاي باز خواهد بود .

پلاستيك

پلاستيكها ، در بين مواد ساختماني مواد نسبتاً جديدي بشمار مي روند و روز به روز در زمينه هاي مختلف زندگي وارد مي شوند و بر اهميت آن افزوده مي شود . بطوريكه امروزه پلاستيكها در صنايع الكترونيك ، ارتباطات و نيز كالاهاي مصرف

خانگي جانشين فلزات شده اند . مواد خام پلاستيكها مواد واسط پتروشيمي اند و از مهمترين آنها ، اتيلن ، پروپان و از تركيبات حلقوي ماده واسط سيكلوهگزان است كه در توليد نايلون استفاده مي شود .

انواع پلاستيك : پلاستيكها براساس رفتاري كه در برابر حرارت دارند به دو گروه عمده تقسيم مي شوند .

الف ) ترمو پلاستيكها : كه در برابر حرارت نرم و در برابر سرما سخت مي شوند .

ب ) ترمو ستها : كه با حرارت نرم نمي شوند .

مواد پلاستيكي را مي توان به صورت اسفنجي توليد نمود ، اما اغلب آنها كاربرد چنداني ندارند . پلاستيكهاي اسفنجي را مي توان با وزن مخصوص هاي خيلي پايين توليد نمود . استحكام و سفتي اين اسفنجها با افزايش وزن افزايش مي يابد .

هرچه اسفنجها سبكتر باشند ، عايق حرارتي بهتري هستند . اين پليمرها ( اسفنجها ) در سه نوع توليد مي شوند :

1ـ پليمرهاي عايق بندي

2ـ پليمرهاي تكيه گاهي

3ـ پليمرهاي سازه اي

پليمرهاي عايق بندي عمدتاً پلي يورتان و اوره فرماليد هستند كه بسيار سبك مي باشند و پليمرهاي تكيه گاهي بايد خاصيت ارتجاعي داشته باشند ، بنابراين از پلي يورتان انعطاف پذير استفاده مي شود . وزن مخصوص اسفنجهاي سازه اي

كمتر از 1 است و به اندازة كافي فشرده اند تا بتوانند تنشهاي فشاري وارد شده را تحمل كنند .

كاربرد پلاستيكها در ساختمان : PVC اسفنجي سخت با چگالي بالا عمدتاً به روش اكستروژن به صورت ورق ، پروفيل ( در و پنجره ) نرده ، قفسه ، لوله و غيره توليد مي شود . معمولاً وزن مخصوص اين محصولات حدود وزن مخصوص چوب

است .

اسفنجهاي پلي يورتان ( ابر فشرده و يونوليت ) براي عايق حرارتي و اسفنجهاي سنگين تر براي مقاصد سازه اي استفاده مي شود . در توليد كليد و پريز ، روكش سيمهاي برق نيز از اين پليمره استفاده شده است . البته براي عايق بندي

حرارتي از الياف سنگ به نام پشم سنگ و يا الياف شيشه به نام پشم شيشه استفاده مي شود . پرليت نيز ماده اي معدني است كه به كمك حرارت منبسط شده ، توده اي حجيم توليد مي كند كه از آن لوله هايي براي عايق حرارت و صوت

ساخته مي شود .

معايب و مزاياي لوله هاي فلزي پليمري و مركب (نيوپايپ)

مشخصات فني :

1 ـ فشار

2 ـ دما : به منظور كاربرد مطمئن لوله هاي مركب ( Px-Al-Pex) نمودار هاي ( فشار ـ درجه حرارت ـ زمان ) در دسترسي مي باشد كه با مراجعه به اين نمودارها مي توان به ميزان قابل اعتماد بودن سيستم پي برد .

3ـ نفوذ اكسيژن : نيو پايپ بدليل دارابودن يك لايه آلومينيومي كه لبه هاي آن بر روي هم جوش شده اند و در مقابل نفوذ اكسيژن در امان بودن دما براين هيچگونه خوردگي و آسيب متوجه اتصالات مخازن و ديگهاي آب گرم نخواهد شد.

4 ـ مقاومت سايشي : لايه پلاستيكي كه در داخل لوله هاي مركب قراردارد بدليل داشتي اتصالات عرضي مقاومت بالايي در مقابل ذرات شن و ماسه و املاح معدني موجود در آب نشان مي دهد . اين پديده بدليل تغيير ساختار ترمو پلاستيكي

PE به ساختار ترموستي PEX مي باشد .

5 ـ مقاومت در برابر رسوب : جدار داخلي لوله هاي نيو پايپ نسبت به جدار داخلي لوله هاي فلزي رايج بسيار صيغلي هستند . اين امر امكان رسوب گذاري معدني را منتفي مي نمايد از طرفي بدليل عدم رسوب گذاري افت فشار در داخل لوله

ها بسيار ناچيز خواهد بود و بنابراين امكان انتخاب لوله هايي با قطر كمتر فراهم گردد .

6 ـ انعطاف پذيري : با توجه به اينكه لوله هاي فلزي قابليت شكل پذيري و لوله هاي پليمري قابليت انعطاف پذيري خوبي دارند انتظار مي رود كه لوله هاي مركب در يك از اين خواص را تا حدود زيادي داشته باشند . آزمونهاي انجام شده بر روي

لوله هاي مركب ( pex-al-pex ) نشان مي دهد . كه اين لوله ها در مقابل ضربات و شني هاي وارد انعطاف پذيري و مقاومت بالايي داشته باشد و بر خلاف انواع لوله هاي پلاستيكي بدليل وجود لايه آلومينيوم مياني در مقابل صدمات مكانيكي

تقويت شده اند . حداقل شعاع انحنا در چيني لوله هايي 5 برابر قطر خارجي مي باشد .

كاربردهاي لوله نيوپايپ

1 ـ آب آشاميدني : در كشورهايي نظير فرانسه ، انگليس ، آلمان ، سوئيس ، چين و ژاپن استفاده از لوله هاي مركب براي آب آشاميدني مورد تأييد قرار گرفته است . آزمايش نشان داده شده است كه در اين لوله ها در اثر عبور آب

آشاميدني هيچگونه فعل و انفعالات شيميايي صورت نگرفته . بنابراين طعم و مزه آب تغيير نخواهد كرد همچنين از اين لوله ها مي توان جهت انتقال آب گرم مورد مصرف در شستشو استفاده كرد .

2 ـ لوله كشي گاز : براي لوله كشي گاز طبيعي بايد از لوله أي استفاده كرد كه در مقابل گاز نفوذ ناپذير باشد . فشار بالايي را تحمل كند و هيچگونه فعل و انفعال شيميايي در داخل لوله صورت نگيرد . در آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي

و شيميايي از اين محصولات براي لوله كشي گاز طبيعي استفاده مي شود .

3 ـ كاربرد در صنعت پزشكي : در صنايع غذايي دارويي و اغلب مواد شيميايي جايي كه دما هاي كمتر از دماي آب جوش مطرح باشد امكان استفاده از لوله هاي مركب (pex-al-pex ) وجود دارد . اين لوله ها در صنايع پزشكي نظير گازهاي

طبيعي و سيستم هاي دياليز استفاده مي شود .

4 ـ كاربرد در سيستم حرارتي و برودتي : در صورت استفاده از اين لوله ها در سيستم هاي حرارتي حداكثر دماي  مجاز براي كاربرد بلند مدت 95 درجه سانتيگراد مي باشد .

قيـر

قير واژه اي عمومي است كه به تركيبات مختلف هيدروكربنها گفته مي شود . قيرها در طبيعت به صورت گاز ، مايع ، نيمه جامد و جامد يافت مي شوند . خانوادة قيرها بطور عمده شامل قطرانها ، پس مانده هاي قطران و قيرهاي نفتي است .

زماني كه بر روي موادي از قبيل چوب ، زغال سنگ ، شيل و غيره عمليات تقطير صورت مي گيرد ، ماده اي پديد مي آيد كه قطران ناميده مي شود . از تبخير جزيي يا تقطير مرحله أي قطران ، رسوب جامد يا نيمه جامدي توليد مي شود

كه تحت عنوان پس ماندة قطران شناخته مي شود . قيرهايي كه بطور عمده در ساختمان استفاده مي شوند پس ماندة قطران به دست آمده از زغال سنگ مي باشند . قيرهايي نفتي كه به رنگ قهوه اي تيره يا سياه به صورت جامد يا نيمه

جامد در شرايط طبيعي يافت مي شوند ، از طريق پالايش نفت خام نيز توليد مي گردند .

قيرها با توجه به خصوصياتشان در صنعت ساختمان سازي كاربرد بسياري دارند . يكي از اين خصوصيات ، تمايل چسبيدن به سطوح صُلب است . اين چسبندگي به سطح ظاهري جسم و نيز حالت قير بستگي خواهد  داشت . براي ايجاد عمل

چسبندگي بايد ماده مزبور توانايي مرطوب نمودن سطح را داشته باشد . قيرها در حالت سيال اين توانايي را دارا هستند . نفوذ ناپذيري قيرها در مقابل آب امري مهم است و عموماً قيرها اين خاصيت را به نحو مطلوبي دارند .

كاربردهاي قير : قيمت ارزان و وفور قير ، باعث استفادة وسيع آن شده است كه عمده ترين آنها عبارتند از :

1ـ آسفالت : مخلوط طبيعي و يا مصنوعي قير با مقدار قابل توجهي مواد معدني جامد از قبيل شن و ماسه را آسفالت مي نامند كه در راه سازي موارد استفاده زيادي دارد .

2 ـ قير و گوني : آغشتن الياف گوني به قير داغ را قير و گوني مي گويند كه براي عايق بندي رطوبتي براي ديوارها و بامها و كفها از آن استفاده مي شود .

3ـ پوشش سقف و ديواره هاي جانبي : كيفيت چسبندگي و عايق رطوبت بودن ، همراه با قيمت ارزان ، قيرها را به عنوان عاملي محافظ در ساخت پوششهاي سقفي ، پوششهاي آماده ، توخال كوبي و پوششهاي جانبي مد نظر قرارميدهد  .

پارچه يا گونيهاي اشباع شده در قير به عنوان اساس براي پوششهاي فوق به كار برده مي شوند .

4 ـ پوسته ها و پوششهاي عايق رطوبت : قيرها براي ايجاد پوشش عايق رطوبت در ديوارها و ايجاد پوسته هاي عايق رطوبت در ساختمانها و ديگر سازه ها بطور گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرند .

5 ـ جاده سازي : از محلولها و امولسيونهاي قيري بيشتر در ساخت جاده  ها ، تثبيت خاك ، نگهداري جاده ها و ساخت باند فرودگاهها استفاده مي گردد .

6 ـ كاربردهاي متفرقه : از كاربردهاي ديگر قير در ساختمان مي توان استفاده از آن در ساخت چسبنده ها ، عايق بندها ، پوششهاي آكوستيك ، رنگها ، پوشش كف و پانلهاي اليافي لايه لايه و انواع ماستيكها را نام برد .

ايزوگام گلبهار

عايق رطوبتي پيش ساخته اي متشكل از الياف آلي يا الياف معدني و آلي بصورت بافته يا نبافته اشباع شده با قيرهاي پالايش و اصلاح شده و تقويت شده با پليمرها و ساير افزودنيهاي مجاز شيميايي مي باشد .

امتيازات ايزوگام گلبهار نسبت به ساير عايقهاي سنتي

 • ايزوگام گلبهار بسيار سبك مي باشد در نتيجه مقدار وزني كه به سطح وارد مي گردد بسيار ناچيز و اندك است
 • ايزوگام گلبهار علاوه بر يك عايق رطوبتي در تعديل حرارت و صداي خارج ساختمان مؤثر و مفيد است .
 • ايزوگام گلبهار با فرمولاسيون منحصر به فرد در مقابل فرسايش ، پارگي ، انعطاف پذيري ، نفوذ آب ، بسيار مقاوم است و شركت محصولات توليدي خود را حداقل 10 سال از نظر عملكرد تضمين مي نمايد.
 • ايزوگام گلبهار با توجه به نوع نصب نقش مؤثري در كاهش آلودگي نسبت به ساير عايقهاي سنتي دارا است .
 • درصورت نصب صحيح ايزوگام گلبهار مي توان محل مورد نظر را با آب تست نمود .

كاربرد ايزوگام گلبهار :

1ـ بستر كاشي و سراميك و سرويسهاي بهداشتي 2ـ سقفهاي بدون هر نوع عايق 3ـ  سطح آسفالتهاي كهنه و فرسوده 4 ـ پي انواع ديواره و ساختمان 5ـ انواع ديواره هاي در معرض رطوبت ، باد و باران 6 ـ پشت بامهاي مسطح در معرض

رفت و آمد 7 ـ پشت بامهاي گلخانه اي 8 ـ سقفهاي شيب دار و شكسته و انحنادار 9 ـ سطح ورقهاي شيرواني 10 ـ پاركينگهاي طبقاتي 11 ـ انواع استخر و جكوزي و زير زمينهاي مرطوب 12 ـ پلها ، تونلها و راههاي زير زميني ، كانالهاي آب و

انواع لوله و مخازن آب 13 ـ اطاقكهاي مه سازي و ساير سطوحي كه در آنها جلوگيري از نفوذ رطوبت حائز اهميت است .

روش نصب ايزوگام گلبهار

1ـ سطح مورد نظر بايد صاف تميز و بدون پستي و بلندي باشد و شستشوي سطح از مهمترين عوامل در دوام و چسبندگي عايق رطوبتي مي باشد .

2ـ هنگام نصب ايزوگام گلبهار ابتدا يكي از آبروها را انتخاب نموده و پس از عايق نمودن آن ، اولين رول را امتداد آبرو نصب نموده و رولهاي ديگر را با همپوشاني حداكثر 10 سانتيمتر نصب نمائيد . دقت شود پس از نصب سطح مورد نظر از

جوشكاري اورلپها ( همپوشاني ) اطمينان حاصل نماييد . به جهت اهميت نصب توصيه              مي شود حتي المقدور از متخصصين مجرب استفاده نماييد . با توجه به فرمول منحصر به فرد ايزوگام گلبهار تصويه مي شود از استفاده هرگونه

خمير و آستري خودداري فرمائيد .

حمل و نقل و انبارداري ايزوگام گلبهار

1ـ رولها بايد بصورت عمودي نگهداري شود و هيچگاه به هنگام تخليه نبايد پرتاب شوند .

2 ـ رولها بايد در محيطي خشك و مسقف با دماي حداقل 5 و حداكثر 35 درجه سانتيگراد نگهداري شود .

3 ـ نگهداري رولها در محيط باز بيش از يك هفته توصيه نمي شود .

4 ـ ايزوگام گلبهار را با توجه به نوع توليد و بسته بندي مخصوص مي توان به مدت شش ماه انبار نمود.

اندودها و ملاتها

معمولاً از اندودها براي ايجاد سطح صاف و يا پوشش سطح زيرين استفاده مي شود و بر حسب مكان و مسايل سازه اي نوع آن مشخص مي گردد .

انواع اندود ها

1ـ اندود كاه و گل : خاك رس پس از اشباع شدن از آب ديگر آب را از خود عبور نمي دهد . از اين رو ، از خاصيت خاك رس استفاده نموده ، براي اندود پشت بام در ساختمانهاي قديمي استفاده مي كنند . براي جلوگيري از ترك خوردن كاه و گل

به آن اضافه مي كنند .

2 ـ  اندود گچ و خاك : براي تهيه اندود گچ و خاك ، پس از مخلوط كردن خاك رس و گچ به نسبت مساوي آن را در آب مي پاشند و هم مي زنند تا به خميري شكل پذير تبديل شود . اندود گچ و خاك را براي زير سازي ديوارها قبل از سفيد كاري

استفاده مي كنند .

3 ـ اندود ماسه و سيمان : پلاستر سيماني و يا اندود ماسه و سيمان را پس از مخلوط كردن سيمان و ماسه و اضافه نمودن آب تهيه مي كنند . از اندود ماسه سيمان براي نماسازي ساختمان ، براي حفاظت ديوارهاي خارجي از شرايط

جوي و يا براي زير سازي جهت اجراي لايه هاي ايزولاسيون استفاده مي كنند .

4 ـ  اندود هاي جديد : اندود هاي جديد نظير كنيتكس و رولكس به بازار آمده اند كه اساس ماسة ريز دانه  و گچ دارند و براي ايجاد رنگهاي مختلف به آن رنگدانه اضافه مي كنند . از اين اندود ها به عنوان پوشش نهايي در داخل ساختمان ولي

عمدتاً در خارج ساختمان استفاده مي كنند . اين اندود ها از زيبايي خاصي نسبت به           اندود هاي ديگر برخوردار هستند . در سطوح صيقلي و به خصوص ايستاده اين اندود ، دوام كمي دار و مي ريزد  . پس ، براي اجرا و استحكام اندود از

توريهاي سيمي ( رابيتس ) به عنوان زير سازي اندود استفاده مي كنند تا اندود را در اين سطوح نگه دارد .

رومالين

رومالين به عنوان يكي از دستاوردهاي نوين ساختماني و به عنوان پديده هاي جديد در صنعت

 (Finishing ) ساختمان و تركيبي از الياف مصنوعي پالپ ها ، آراينده ها ، سنگها و رزين ها كه به عنوان پوششي جديد در ساختمانها بكار مي رود كه اين تركيب عاري از هرگونه ناخالصي و مواد شيميايي مضر براي انسان و محيط زيست مي

باشد و داراي مشخصات زير مي باشد :

1ـ  اين نوع ماده سوئيسي مي باشد و متريال آن از آلمان است و حضور آن در ايران از سال 1377 با حضور موفق در نمايشگاه بين المللي تخصصي ساختماني و مورد تأييد قرار گرفتن متخصصين و كارشناسان ساختمان و برگزيدگان از سوي

اتحاديه صادركنندگان محصولات ساختماني و انجمن ساختمان مي باشد .

2 ـ آنتي استاتيك و دافع گرد و غبار .

3 ـ پايداري بيشتر در برابر رطوبت در مقايسه با رنگها و پوشش هاي ديگر .

4ـ  تنوع بسيار زياد در رنگ

5 ـ قابليت شستشو بر اساس دستورالعمل اجرايي

6 ـ عايق صوتي

7 ـ بدون بو و حساسيت

8 ـ غير اشتعال

9 ـ ايجاد آرامش محيطي

10 ـ سرعت اجرايي بسيار بالا

11 ـ قابليت انعطاف

12 ـ رومالين بواسطه خاصيت كشساني و ضريب الاستيسيته بالا ترك ها و عيوب زير كار  را مي پوشاند

13 ـ قابليت چسبندگي به كليه سطوح

14 ـ وزن سبك : صرفه جوي قابل ملاحظه در محاسبات سازه اي در صورت اجراي مستقيم بر روي پانل هاي پيش ساخته بدليل عدم نياز به هرگونه اندود

شيشه

شيشه جامدي غير بلوري و معدني است كه معمولاً از انجماد سريع مواد مذاب به دست مي آيد . از شيشه به دليل شفافيت ، مقاوم بودن در برابر خوردگي و عايق بودن ، استفاده هاي فراواني مي شود . شيشه هاي معمولي از ذوب

سيليس با مواد قليايي و مواد پايدار از قبيل آهك ، آلومين ، سرب و باريم توليد مي شود . شيشه هاي بطري ، شيشه هاي تخت و پنجره معمولاً داراي سيليس ، آلومين ، اكسيد كلسيم و اكسيد سديم مي باشند .

خواص شيشه

1 ـ شيشه در برابر عوامل خورنده از قبيل اسيدها و بازها به جز اسيد فلوئيدريك مقاوم اند .

2 ـ شيشه نور را از خود عبور ميدهد و براي ساختمان سازي ( نور رساني ) تجهيزات علمي و پزشكي جالب توجه است .

انواع شيشه

1 ـ شيشه هاي آهكي : از اين شيشه براي توليد شيشه پنجره ، بطري ، ليوان و شيشه اتومبيل استفاده ميگردد  .

2 ـ شيشه هاي سربي : شيشه هايي هستند كه در حد بالايي سرب دارند . يكي از مصارف عمدة اين

شيشه ها ، كاربرد آن به عنوان محافظ در برابر تشعشعات هسته أي است .

3 ـ شيشه هاي بور و سيليكاتي : اين نوع شيشه از فراوان ترين شيشه ها هستند و مقاومت بالايي در برابر شوك حرارتي دارند و عبارتند از : شيشه پيركس ، شيشه هاي الكتريكي ، شيشه هاي درز بندي  ، شيشه هاي اپتيكي ،

شيشه هاي آزمايشگاهي و شيشه هاي شفاف به نور ماوراء بنفش .

4 ـ شيشه هاي سكوريت : به اين شيشه ها ، پس از برش به قطعات مورد نظر و در صورت نياز سوراخ كاري ، در مدتي طولاني بطور متناوب هواي گرم مي تابانند و پس از 700 درجه گرم شدن به آن بطور سريع هواي سرد

 مي دمند و اين كار را چندين بار انجام ميدهند تا تنش كافي داخل شيشه ذخيره گردد . اين شيشه ها در مقابل ضربات عمود بر سطح شيشه مقاومت در اين جهت ندارد . از اين شيشه در ساختمانهاي مهم و زيبا به عنوان نما و درهاي ورودي

استفاده مي گردد .

فعاليت شركت سكو ايران

تاريخچه سيستم سكو در جهان و مشخصه هاي آن

توليد پروفيل از ورق گالوانيزه پيش رنگ شده و بدنبال آن، ساخت در و پنجره و ساير توليدات بدون استفاده از جوش و پرچ ، در سال 1930 توسط كارخانجات سكو ايتاليا آغاز گرديد . در حال حاضر 50 كارخانه در كشورهاي مختلف دنيا به توليد و

عرضه سيستم سكو مشغولند .

شركت سكو ايران از سال 1355 توليد خود را شروع نمود . كارخانجات سكو ايران در شهر صنعتي البرز مستقر مي باشند .

در حال حاضر پرسنل شركت 310 نفر مي باشند ( 60 نفر دفتر مركزي و 250 نفر در كارخانه ) اين شركت در حال حاضر داراي 35 نمايندگي فروش در مراكز استانها و شهرهاي بزرگ ايران و چندين نمايندگي در كشورهاي خارجي مي باشد .

زيبايي پروفيل ها ، تنوع طرح ها ، گوناگوني و كيفيت رنگها ، سبكي وزن ، انحصاري بودن يراق آلات ، نفوذ ناپذيري  در مقابل عوامل جوي چون

 • باد ( با فشار باد 100 پاسكال (PA ) تست شده است )
 • باران ( با باران همراه با باد 50 تا 100 پاسكال (PA ) تست شده است )
 • عدم تبادل سرما و گرما
 • مقاومت در مقابل عبور صدا ( افت صوتي سيتم سكو به ميزان 22 ، دسي بل (db ) مي باشد )
 • سادگي در نصب
 • نگهداري آسان

موجب گرديده كه اين سيستم در كشورهاي صنعتي و رو به توسعه به سرعت رشد كرده و جايگزين ساير سيستم ها گردد . نظر به خمش هاي پيچيده أي كه در پروفيل هاي سكو وجود دارد ، مي بايد از بهترين نوع ورق گالوانيزه و ورق هاي

گالوانيزه پيش رنگ شده براي توليد آن استفاده نمود ، نوع ورق گالوانيزه Z275 تا Z200 مي باشد . بر روي آن پس از انجام عمل فسفاتيزاسيون 5 ميكرون آستر و 20 ميكرون رنگ روبه پيش بيني گرديده و در 180 درجه حرارت رنگ آن پخته شده

است . پشت ورق ها نيز با 7 ميكرون آستر پوشش شده است . براي جلوگيري از آسيب ديدگي احتمالي در جريان حمل و نقل ، پروفيل ها با يك پوشش محافظ PVC چسب دار پوشانده شده كه روكش پس از خاتمه عمليات ساختماني و

نظافت ساختمان به راحتي از پروفيل ها جدا مي شود . در داخل پروفيل شيارهايي براي تعبيه انواع واشرهاي آب بندي و هوابندي در نظر گرفته شده است . انواع واشرهاي سكو ايران از بهترين نوع PVC توليد گرديده و عمري بسيار طولاني

دارد . در مونتاژ سيستم سكو از جوش ( كه مقاومت فلزات را پائين مي آورد ) و از پرچ ( كه بازشدن بعدي آن را ناممكن مي سازد ) استفاده نمي گردد و كليه پروفيل ها و قطعات  با اتصالات ويژه فلزي و يا پلي آميد مقاوم به يكديگر متصل مي

شوند . سيستم نصب محصولات سكو بسيار آسان بوده و نيازي به نصب آنها در مرحله سفت كاري ( كه موجب آسيب ديدگي در و پنجره يا پارتيشن يا نرده مي گردد ) نداشته و پس از اتمام مراحل سفت كاري و نازك كاري به سهولت و

سرعت بر روي زمينه كار نصب مي گردد .

به منظور اشاعه فرهنگ استفاده از محصولات ساختماني پيش ساخته ( براي بالا بردن سرعت توليد ، عرضه فوري و پايين آوردن قيمت تمام شده ) به خريداران سيستم سكو توصيه مي گردد كه از سايزهاي استاندارد برابر با جدول چاپ شده

در اين كاتالوگ استفاده شود ، وليكن شركت سكو ايران در مورد سفارشاتي كه در و پنجره هاي آن بصورت تيپ و سري مي باشد آمادگي اخذ سفارش خارج از سايزهاي غير استاندارد را نيز دارا مي باشد .

شركت سكو ايران تاكنون ده ها گواهي مبني بر بالابودن كيفيت ، تلاش در جهت نوآوري و صادرات از وزارتخانه ها و سازمانهاي داخلي و موسسات خارجي بدست آورده است .

نماي شيشه اي

سكو ايران انواع نماهاي شيشه اي را توليد و نصب مي نمايد . در سيستم اختصاصي نماي سكو ، نصب پوشش هاي شيشه اي با استفاده از پروفيلهاي سيستم SP به راحتي و به سرعت انجام مي گردد و از مشخصات ديگر آن امكان تعويض

شيشه از داخل ساختمان مي باشد . ( در ديگر نماهاي متداول ، براي تعويض شيشه حتماً نياز به تعويض شيشه از خارج و نصب داربست مي باشد ، كه خود هزينه بالائي را در بر مي گيرد . )

پنج سيستم نماي شيشه اي كه در حال حاضر توسط سكو ايران عرضه مي گردد به شرح زير مي باشد :

1ـ سيستم SP كامل : در اين سيستم داشتن دهانه هاي بازشو و يا فيكس و يا تواماً امكان پذير مي باشد .

2ـ كادر داخلي SP : در اين سيستم شبكه فقط بصورت فيكس و بازشو ( با لولا كادري ) امكان پذير مي باشد .

3ـ شبكه آلومينيومي با روكوب سكو : در اين سيستم نيز دهانه ها هم بصورت فيكس و هم بصورت بازشو و يا تركيبي از هر دو قابل عرضه مي باشد .

4 ـ سيستم SP با چهارراه : در اين سيستم نيز دهانه هاي بازشو و فيكس تواماً قابل عرضه مي باشد .

5 ـ  نماي شيشه اي ( Curtain Wall ) سيستم “P ” سكو ايران ساخته شده از ورق گالوانيزه با اتصالات فولادي و پلي آميد ، رنگ پودري ( Powder Coating ) آب بندي بسيار مناسب ، عدم انتقال حرارت

 ( Thermal Break ) و محاسبه شده براي فشار بادهاي مختلف عرضه مي گردد .

از مزيتهاي بارز اين سيستم قطع ارتباط تبادل حرارت از خارج به داخل ( استراكچر ساختمان ) و همچنين قطع ارتباط پيچ هاي فولادي با پروفيل هاي آلومينيومي ( براي جلوگيري از خورندگي و سايش و همچنين مانع شدن از به صدا افتادن نما در

سال هاي آتي بعد از بهره برداري مي باشد كه معمولاً در سيستم هاي آلومينيومي متداول اين ضعف بزرگ يعني به صدا افتادن نما وجود دارد ) . اين سيستم نما به صورت پروفيل مرئي و نامرني ( Frameless Profile ) توليد و عرضه مي گردد .

نماهاي شيشه أي سكو با شيشه هاي يك جداره ، دو جداره ، رفلكس ، رنگي و سكوريت و تعبيه طلق ايمني در داخل شيشه ها قابل عرضه بوده و حتي مي توان براي موارد خاص از ورق هاي رنگي و شيشه تواماً در پوشش نما استفاده

كرد .

كركره گردان : با استفاده از كركره هاي گردان ( اتوماتيك و دستي ) سكو ايران به راحتي مي توان محيط ساختمان را از نظر ميزان حرارت ، برودت و همچنين ايمني تحت كنترل در آورد .

سايه بان : محصولي جديد مي باشد كه دو نوع سايه بان با بازوهاي عمودي و افقي را پوشش مي دهد . با استفاده از سايه بان هاي ( اتوماتيك و دستي ) سكو ايران مي توان منازل و ويترين فروشگاهها را در برابر نور خورشيد محافظت نمود .

اسكرين خورشيدي : اسكرين خورشيدي محصولي جديد جهت محافظت از فضاي دروني ساختمان در برابر اشعه هاي مضر خورشيد مي باشد . با استفاده از اسكرين خورشيدي دروني (اتوماتيك ) سكو ايران مي توان نماهاي شيشه اي را

از ورود  نور خورشيد حفظ كرد .

حفاظهاي تجاري و صنعتي : با استفاده از كركره هاي گردان فروشگاههاي ( اتوماتيك ) سكو ايران به راحتي مي توان محيط فروشگاه را تحت كنترل در آورد . امنيت كامل و عملكرد ساده از ويژگي هاي اصلي اين محصول سكو ايران مي

باشد .

پنجره هاي لولايي

پنجره هاي لولايي سيستم سكو بصورت يك جداره و دو جداره و در شكلهاي يك لنگه ، دو لنگه ، سه لنگه ، چهار لنگه با كتيبه و بدون كتيبه عرضه مي گردد . براي ساخت انواع پنجره سيستم لولايي سكو از 4 نوع پروفيل استفاده مي شود .

دستگيره و لولايي استفاده شده در اين سيستم كاملاً انحصاري مي باشد و از زيبايي و كيفيت ويژه اي برخوردار است . با توجه به شكل ويژه پروفيل ها و واشركشي خاص بكار رفته در اين سيستم تبادل صدا ، حرارت و برودت به حداقل مي

رسد . امكان عرضه سيستم لولايي با كتيبه هاي قوس دار نيز وجود دارد .

درهاي لولايي

درهاي لولايي سيستم سكو بصورت يك جداره و دو جداره در طرح هاي شيشه خور ، ورق خور و پنل خور و تركيبي از شيشه ، ورق و پنل در طرح هاي بسيار زيبا و دكوراتيو عرضه مي گردد . اين درها مي تواند يك لنگه يا بيشتر ، قفل دار يا با

دستگيره يك طرفه و دو طرفه عرضه شود . يراق آلات و دستگيره هاي درهاي لولايي سكو از زيبايي و ويژگي خاصي برخوردار مي باشد . درهاي لولايي مي تواند با قفل و يا چفت عرضه شود . امكان ارائه درهاي لولايي با كتيبه قوس دار نيز

وجود دارد .

پنجره هاي سيستم كشويي

در طرح هاي دو  و سه لنگه ، با كتيبه و بدون كتيبه ، يك جداره و دو جداره ، با شيشه هاي رنگي و ساده عرضه مي گردد . در زير كليه لنگه هاي پنجره هاي سيستم كشويي قرقره هاي مخصوص نصب مي شود كه به آساني و به وسيله يك

آچار آلن تا يك سانتي متر لنگه پنجره را بالا و پايين برده و به راحتي توسط خريداران ( حتي غير فني ) تنظيم مي گردد . لنگه هاي سيستم كشويي به سادگي از جاي خود خارج نشده و خطر سقوط آن در مرحله نظافت و يا ضربه صفر مي

باشد .

در سيستم پنجره هاي كشويي سكو آبچكان و ريل توري بر روي پنجره ها پيش بيني شده و جزئي از سيستم مي باشد . متحرك بودن كليه لنگه هاي پنجره هاي كشويي سكو از 8 نوع پروفيل استفاده مي شود . دستگيره پنجره هاي

كشويي سكو با طرح و كيفيتي متفاوت و زيبا عرضه مي گردد . در پنجره ها علاوه بر دستگيره هايي كه براي چفت پلاستيكي ديگري نصب شده است كه بوسيله آن لنگه پنجره ها به چپ و راست هدايت

مي شود . امكان قفل دار نمودن پنجره هاي كشويي نيز وجود دارد . امكان ارائه كتيبه قوس دار سيستم كشويي وجود دارد .

درهاي كشويي سيستم سكو در طرح هاي دو لنگه و سه لنگه ، يك جداره و دو جداره  ( با كتيبه و بدون كتيبه ) توليد مي گردد . در اين درها مي توان به جاي شيشه ، از ورق گالوانيزه دو رو رنگ و يا پانل و يا تركيبي از انواع شيشه و پانل

استفاده نمود . واشرهاي استفاده شده در سيستم كشويي بر روي كليه پروفيل هاي عمودي و افقي به نحوي طراحي و جاسازي گرديده ، كه آب بندي و هوابندي كاملي در سيستم به وجود مي آورد . جهت ايزولاسيون بيشتر مي توان داخل

پروفيل ها فوم تزريق نمود . در قسمت پايين لنگه كليه درها و پنجره هاي كشويي محلي جهت ريگلاژ لنگه ها تعبيه گرديده كه خريدار مي تواند خود راساً مبادرت به تنظيم و ريگلاژ نمايد . پروفيل ها در اين سيتم به نحوي طراحي شده كه امكان

نصب توري و قفل بر روي درها را ممكن مي سازد .

تعريف بتن : بتن جسم بسيار سخت و سنگ مانندي است كه از تركيب مقدار معين و حساب شده ي سيمان ، شن ، ماسه ، آب و بعضي مواد مضاف و افزودني ديگر به دست مي آيد .

بتن سبك

بتنهاي سبك مختلفي روز به روز به بازار عرضه مي گردد . اين نوع بتنها به عنوان عايق صوتي ، عايق حرارتي و بتنهاي غير سازه اي استفاده مي شوند . مواد اوليه اين نوع بتنها سيمان ، آب و ماسه است و بسته به                  توليد كنندة

آن ممكن است پودر آلومينيوم ( كه باعث ايجاد گاز و انبساط بتن و متخلخل شدن آن مي شود ) پلي استرين ( كه دانه هاي سبك زيادي را به جاي حباب هوا استفاده مي كنند ) و يا پوكه آسياب شده ( كه باز هم دانه هاي سبك زيادي را به

جاي حباب هوا استفاده مي كنند ) جهت سبك كردن بتن بكار برند . بتنهاي سبك از 400 تا 1600 كيلوگرم بر متر مكعب وزن مخصوص دارند . بتنهاي سبك ، عايق خوبي براي صدا و انتقال حرارت هستند . بعضي از اين نوع بتنها مقاومت خوبي

در برابر آتش نيز دارند .

سيپوركس

سيپوركس ، آجرهاي گچي است كه براي ساختن ديوار جدا كننده و يا سقف سبك به كار مي رود . اين نوع مصالح از سيمان و آب و گچ و پوكه آسياب شده و ماسه درست مي شود . اين آجرها نسبت به آجرهاي معمولي سبكتر هستند و به

راحتي برش مي خورند . سيپوركس مسلح شده ، به عنوان سقف سازه هاي سبك نظير سقف آخر سوله و ساختماني صنعتي كاربرد فرواني دارد . سيپوركس علاوه بر سبكي وزن ، عايق مناسب صوتي و حرارتي مي باشد .

پانلهاي گچي پيش ساخته

در حال حاضر دو نوع پانل گچي پيش ساخته توليد مي شود :

1 ـ پانلهايي با ضخامت بيشتر از 8 سانتيمتر كه در ابعاد معمولاً 1*1 توليد مي شود . اين پانلها به تنهايي با قرارگرفتن در پهلو و با روي يكديگر تشكيل ديوار مي دهند . مزيت استفاده از اين پانلها افزايش سرعت كار و كاهش زير سازي براي

نقاشي ساختمان است .

2 ـ پانلهاي گچي ، و يا پانلهاي ساندويچي كه با ضخامت حدود يك سانتيمتر توليد مي شوند . اين پانلها دو ورق كاغذ مخصوص ضخيم است كه در بين آنها گچ وجود دارد . براي ساخت ديوار ابتدا يك اسكلت چوبي از چهار تراشها و يا فولادي از

مقاطع ناوداني سبك ايجاد مي شود و سپس به دو طرف آنها اين پانلهاي ساندويچي پيچ و يا ميخ مي شوند . اين پانلها معمولاً در ابعاد 2*1 متر توليد مي شوند . مزيت اين نوع ديوارها ، عايق صوت و حرارت بودن آنها علاوه بر سرعت افزايش

يافته ساخت و كاهش زير سازي براي نقاشي ساختمان مي باشد .

بتن اليافي

بتن اليافي ، بتن معمولي است كه به آن الياف فولادي و يا غير فولادي اضافه شده است . طول الياف ها در حد 2 تا 5 سانت و ضخامت آنها حدود يك ميليمتر و عرض آنها زير 5 ميليمتر مي باشد . اين الياف ها بطور يكنواخت در بتن پخش مي

شوند و باعث كاهش تردي بتن مي گردند . از اين نوع بتن به جاي بتن مسلح در جاده سازي و باند فرودگاه و محوطه سازي استفاده مي شود .

پوششهاي كف

در حال حاضر انواع كف پوشهاي با مصالح مصنوعي ( پلاستيك ، كائوچو ، رزين و … ) براي پوشش كف بجاي سراميك و موزاييك استفاده مي شود . همچنين پوششهاي اپوكسي و پلي اورتان نيز بجاي سراميك در ساختمانهاي صنعتي كه بايد

كف ضد فرسايش و مقاوم در برابر مواد شيميايي داشته باشند استفاده مي شود . مزيت اين پوششها سرعت بالاي اجرا و محافظت بسيار خوب كف مي باشد .

مقدمه اي بر استاندارهاي كف سازي

اگر چه نيازمندي صنعت كشور به كف پوشهاي صنعتي از سالها قبل احساس مي شده است ولي هنوز هم كاربرد و اجراي اين كف پوش ها در ساخت گاه هاي صنعتي ، از گسترش و عموميت لازم برخوردار نيست . مشكل اساسي در اين

باره آن است كه معمولاً مسؤولان دولتي و كارفرمايان خصوصي ، برآورد دقيق و روشني از هزينه هاي به كارگيري يك كف پوش نامناسب نظير آسفالت و موزائيك ندارند .

« كف پوش ها در حقيقت بستر فرآيند توليد در يك ساخت گاه محسوب مي شوند »

هر بار و نيرويي كه در كارگاه به آن سروكار داريم به نوعي با عبور از اين بستر به لايه قابل اتكا زيرين كه احتمالاً زمين و يا يك دال بتني است منتقل مي شود . بنابراين لازم است كه اين كف پوش ها مقاومت مناسبي در برابر بارهاي ساكن و

متحرك و همچنين سايش داشته باشند كه براي آن مي توان از بتن پر مقاومت و ضد سايش استفاده نمود . اين انتخاب زماني آسانتر و با ميل و رغبت بيشتر انجام مي گيرد كه برآورد نماييم با آسيب ديدن كف پوش چه حجمي از امور روزمره

متوقف مي گردد .

نخستين گام در آگاهي بخشي به جامعه صنعتي تعريف مشخصات و كيفيت محصولات كف پوش صنعتي است و براي اينكار لازم است شناسنامه هاي معتبري براي محصولات در زمان ارائه به مشتري داشته باشيم و حداقل مشخصات اوليه

آنها نظير ضخامت ، نحوه اجرا و درز بندي را ارائه دهيم .

همچون ديگر عرصه هاي صنعتي ، جهاني شدن امور و روند استاندارد كردن كليه فعاليتها ما را وادار مي كند دومين گام را نيز به نحو احتياط آميزي برداشته و با اعتماد به نفس بحث ها در مورد استاندارد مورد نياز را نيز آغاز نماييم . اگرچه ممكن

است روند استاندارد كردن در كشورمان كه حتي در مورد مسائل ساده تر و كاربردي تر ، همچنان كند و احياناً متوقف است اندكي ما را سست و دلسرد نمايد اما توجه به معيارهاي حداقلي ضروري براي صنعتي شدن كشور ، مي بايست ا

نگيزه و اراده ما را در تدوين استاندارد به شدت تقويت كند . مقاله حاضر در حقيقت تلاشي در محدوده همين اولين گام ها است كه با استفاده از آيين نامه هايي چون Din 18560 & BS 8204 و مقالات پژوهشي از مجلات معتبر بتن ، سعي

دارد ، فضاي ذهني جامعه صنعتي را براي استاندارد كردن فعاليتهاي كف پوش هاي صنعتي مهيا سازد .

1 ـ تعاريف

الف ) كف پوش ( Flooring ) :  فوقاني ترين لايه يك كف است كه براي پوشانيدن سطح به كار مي رود .

ب )  بستر مستقيماً پوشش شده ( Direct Finished Base Slab ) : يك دال بتني است كه به نحو مناسبي پرداخت مي گردد تا مستقيماً و بدون نياز هيچ لايه اضافي و هيچ رويه اي (Topping ) به عنوان سطح نهايي به كار مي رود .

ج )  رويه ( Topping ) : يك لايه از بتن پر مقاومت است كه سطحي مقاوم در برابر سايش بر روي بتن زيرين ايجاد مي كند .

 د ) روش اجراي يكپارچه ( Monolithic ) : روشي است كه در آن رويه پيش از گيرش بتن بستر بر روي آن اجرا مي گردد .

هـ )  روش اجراي مجزا ( Separated ) : در اين روش رويه پس از گيرش بتن اجرا مي گردد .

و )   بستر ( BASE) : همان دالي است كه كاركرد سازه اي داشته و معمولاً عمليات كف سازي بر روي آن انجام مي گردد.

2 ـ رواديد (TOLERANCE)  سطح تمام شده

ميزان حداكثر برآمدگي يا گود افتادگي مجاز در سطح تمام شده ، با توجه به كاربري سطوح تعريف مي گردد واضح است كه چنانچه دقت بيشتري براي كف تمام شده مد نظر باشد هزينه كف سازي با آن نيز افزايش مي يابد.

دقت اين كار مطابق جدول زير تعيين مي شود.

براي سطوح بزرگتر و كاربري هاي معمول ، افزايش اين مقدار تا ميزان 15 ميليمتر هم مي تواند قابل قبول باشد. در اين شرايط مي توان در امتداد ديوارهاي تقسيم بندي و يا مكان هائيكه تجهيزات ويژه اي مستقيماً بر روي زمين نصب مي گردد

دقت اجرا را افزايش داد.

3 ـ ضخامت

 الف ) بحث كلي : ضخامت هر رويه بتني بايد متناسب با شرايط بستر كار و نحوه اجرا تعيين شود.

ب ) ضخامت اين رويه ها حداقل بايد 5 ± 15 ميليمتر باشد. در اين حالت رويه بستر به صورت يكپارچه عمل كرده و ضخامت آن بايد در مقاصد طراحي سازه اي به ضخامت بستر اضافه شود.

ج ) رويه هاي مجزا و چسبيده شده به بستر (BOUNDED)  :  اين رويه وقتي بر روي يك بتن قديمي قرار مي گيرد ضخامت حداقل آن بايد 20 ميليمتر باشد.

در بعضي از موارد به علت نوسانات سطح بتن قديمي ضخامت رويه ممكن است از 40 ميليمتر تجاوز نمايد ولي بايد توجه نمود كه با انتخاب ضخامتي بيش از اين حد ، احتمال نه چسبيدن رويه به بستر به علت ايجاد تنش هاي انقباضي وجود

دارد.

د ) رويه مجزا ـ چسبيده نشده ( UNBOUNDED)  : در مواقعي كه اجراي روكش بر روي غشاء ضد رطوبت (عايقهاي رطوبتي) يا سطوحي كه بوسيله مواد نفتي آلوده شده اند انجام گيرد ، حداقل ضخامت روكش بتني بر روي دال فوقاني براي

حداقل كردن خطر پيچش بايد 100 ميليمتر و عيار سيمان آن بين 250 تا 300    kg/m3

توصيه مي گردد. همچنين به منظور تأمين خصوصيات ضد سايش ، بهتر است يك لايه فوقاني به ضخامت حداقل 5 ± 15 ميليمتر از بتن پر مقاومت بر روي آن ريخته شود.

4 ـ ترك خوردگي و انقباض سطوح

ترك در هر زمان و هر نقطه كه تنش موجود در بتن از مقاومت آن تجاوز نمايد به وجود مي آيد. اكثر ترك ها در كف پوش هاي بتني نتيجه 3 فرآيند هستند:

1 ـ تغييرات حجمي كه به طور عمده بر اثر انقباض ناشي از خشك شدن به وجود مي آيند.

2 آ تنش هاي مستقيم ناشي از بارهاي اعمال شده

3 ـ تنش هاي خمشي

از مسائل مرتبط با انقباض ناشي از خشك شدن بتن مي توان به موارد زير اشاره كرد:

 • بزرگي انقباض ناشي از خشك شدن در بتن با نسبت آب به سيمان مخلوط كنترل مي گردد: هر چه دانه بندي درشت دانه تر و نسبت  آب به سيمان كمتري باشد، انقباض كمتر رخ مي دهد و در نتيجه ترك ناشي از انقباض پلاستيك كمتري هم ايجاد مي شود.
 • كاربرد افزودني كلريد كلسيم به عنوان تسريع كننده مي تواند انقباض ناشي از خشك شدن را به نحو چشمگيري افزايش دهد.
 • نوع و مقدار سيمان تاثير چنداني بر انقباض ناشي از خشك شدن ندارد.

ضخامت دال و رطوبت و دماي هواي محيط از جمله عواملي است كه بر سرعت خشك شدن بتن كف تاثير دارند.

5 ـ درز بندي

انواع درزها : كنترل ترك يكي از مهمترين مباحث اجراي كف پوش ها است كه بايد به مراحل طراحي           كف پوش اضافه شود . به طور كلي 3 نوع درز به كار مي رود.

الف ) درزهاي جداسازي ، انبساطي : اين درزها امكان حركت بين كف پوش و ساير اجزاء ثابت يك ساختمان مانند ستون ها  و ديوارها را به وجود مي آورند.

ب ) درزهاي كنترلي ، انقباضي : اين درزها ترك را به موقعيت هاي از پيش تعيين شده منتقل مي نمايد.

ج ) درزهاي ساخت و ساز يا اجرائي كه در نقاط قطع عمليات در حين اجراء بوجود مي آيد.

از بين موارد فوق ، درزهاي كنترلي بر كيفيت سطح تمام شده تاثير  بسزائي دارند كه ذيلاً به اين مقوله پرداخته مي شود.

درزهاي كنترلي

اين درزها براي آزاد سازي تنش به كار ميروند و با تعيين فواصل مناسب بين آنها ، ميتوان از وقوع ترك هاي تصادفي جلوگيري نمود . اين درزها به دال بتني ، اجازه ميدهند آزادانه در جهت افقي حركت نمايد .

درزهاي كنترلي در كف پوش هاي تجاري و يا صنعتي معمولاً با اره برش داده شده و به عمق ¼ ضخامت دال بتني ايجاد مي شوند . در دال هاي با ضخامت كم ، يك  « محرك ترك » مهار شده به سطح زيرين دال

مي تواند براي ايجاد ترك به كار رود . اين كار براي وجود آوردن يك صفحه ضعيف در دال است به نحوي كه ترك فقط در امتداد آن صفحه و نه در ساير نقاط پيشروي كند . انتقال بار در امتداد يك ترك كنترلي به وسيله قفل و بست دانه ها در سطح

ترك خورده انجام مي شود . در حالتي كه فواصل بين درزها زياد باشد و يا بارهاي بسيار سنگين اعمال شود مي توان از Dowel Bars ( كه براي جلوگيري از چسبيدن به بتن ، روكش

مي شوند ) به عنوان ابزار انتقال بار استفاده نمود .

محل درزهاي ساخت و ساز ( اجرايي ) را نيز مي توان پس از تطبيق برنامه اجرايي كار و طرح درزهاي كنترلي مشخص نمود . براي حفرات محل عبور لوله ها در زير كف پوش لازم است درزهاي كنترلي در دو طرف حفره تعبيه نمود .

پوشش سخت آرملات

اين محصول كه بر پايه سيمان تهيه ميگردد به عنوان پوشش محافظ سطوح بتني در محلهايي كه در معرض سايش قراردارند كاربرد دارد . آرملات در بهترين شرايط همزمان با بتن تازه اجرا شده و ضخامت آن با توجه به ترافيك كف به طور معمول

بين 1 تا 2 سانتيمتر مي باشد . اين ملات را مي توان با رنگهاي معدني مخلوط كرده و بصورت رنگي براي مقاصد تزئيني استفاده نمود .

انواع مختلف آرملات عبارتند از : آرملات AO/5 ، آرملات AO/10 ، آرملات MO/5 ، آرملات C650 و آرملات دياموند KS

آرموكسي

در شرايطي كه براي كف ، مقاومت شيميايي مدنظر بوده و يا مقاوم نمودن سطوح در برابر نفوذ روغن اهميت ويژه اي داشته باشد از اين پوشش استفاده مي گردد . ضخامت اين پوشش بين 200 ميكرون تا 3 ميليمتر قابل تغيير بوده و بر روي

هر نوع بستر سالم قابل اجرا مي باشد . تنوع رنگ و يكپارچگي از مزيتهاي اصلي اين نوع پوشش است .

آرموگروت

گروت مه ملاتي سيماني با رواني بالا و بدون جمع شدگي است براي پركردن حفرات اطراف بولتهاي اتصال  پركردن فضاي بين صفحات تراز با بتن و اصولاً پركردن فضاهاي خالي ناشي از روش اجرايي است .

مقاومت فشاري قابل توجه ، زمان گيرش مناسب و كارايي بالا از جمله مشخصات گروت آرملات مي باشد .

الياف پروپيلن

الياف مصنوعي پروپيلن كه بصورت رشته هاي باريك به طول 12 ميليمتر مي باشد براي كنترل تركهاي ناشي از جمع شدگي بتن مورد استفاده قرار مي گيرد . اين الياف علاوه بر بالابردن پيوستگي ماتريس مواد سازنده بتن ، باعث كارايي بيشتر

، افزايش مشخصات مكانيكي بتن و نيز بيشتر نمودن مقاومت بتن در برابر فرسايش مي گردد .

الياف فولادي

اين الياف كه به شكل قلابهاي فولادي و به طول حدود 3 سانتيمتر در بتن مخلوط شده و مورد استفاده قرار

مي گيرد جايگزين مناسبي براي آرماتورهاي بكار گرفته شده در بتن مي باشد . با استفاده از اين الياف ، علاوه بر اينكه محدوديتهاي ناشي از ضخامت لازم براي پوشش آرماتور و تابعيت شكل بتن ريزي از راستاي آرماتور حل مي گردد گوشه

هاي كار و لبه ها به خوبي مسلح گشته و در اثر آن قابليتهاي اجرايي بتن افزايش چشمگيري مي يابد .

استاندارد DIN در مورد كف پوشهاي صنعتي چه مي گويد ؟

كف يك سازه صنعتي را تنها نمي توان يكي از اجزاي آن به حساب آورد ، بلكه محلي است كه بيشترين عوارض و صدمات روي آن واقع مي شود و توليد يا جريان كالا بستگي به شرايط و سرويس دهي كف دارد .

از اين روست كه استاندارد DIN 1100  الزامات خاصي را براي مواد اوليه كف پوشهاي صنعتي پيشنهاد     مي كند و از ديدگاه اين استاندارد تنها موادي قابل كاربرد در كف سازيهاي صنعتي هستند كه علاوه بر مشخصاتي نظير جنس گرانول ،

دانه بندي و نحوه فرآوري آن ، در سه آزمايش داراي حداقل مقاومتهاي   پيش بيني شده در اين استاندارد باشند .

اين سه آزمايش عبارتند از :

1 ـ مقاومت فشاري  2ـ مقاومت خمشي  3ـ مقاومت سايشي

1ـ مقاومت فشاري :

حداقل مقاومت فشاري يك محصول در DIN 1100 ، برابر با   است . نتايج آزمايشگاهي در مورد آرملات مقاومت متوسط   را نشان مي دهد .

2 ـ مقاومت خمشي :

DIN 1100 براي اين آزمايش حداقل مقاومت  را پيشنهاد مي كند ، كه نتايج بدست آمده در مورد آرملات نيز همين اعداد هستند .

3 ـ مقاومت سايشي :

مهمترين خاصيتي كه در كفهاي صنعتي مد نظر بوده و در استاندارد DIN به آن اشاره شده است ، مقاومت سايشي است كه مي بايد طبق روش DIN 52108 آزمايش سايشي انجام پذيرد .

حداقل مقاومت سايشي بر اساس DIN 1100 ،  است . آزمايشها نشان مي دهد كه آرملات داراي مقاومت  است . ( عدد كمتر نشانگر سايش كمتر و نشانگر مقاومت بيشتر است ).

در واقع آرملات داراي 28% مقاومت سايشي بيشتر نسبت به DIN 1100 مي باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.