اخبار

بازدیدمعاون وزیرراه وشهرسازی از غرفه بتن شیمی ماهان

22 مرداد 1396
بازدیدمعاون وزیرراه وشهرسازی از غرفه بتن شیمی ماهان

تهران، خیابان پاسداران ، خیابان نازک خیابان شهید کاظم موسوی شرقی پلاک 63 واحد 412

22933501,22953288,02175128

info@bsmco.org