اخبار

بازدیدمعاون وزیرراه وشهرسازی از غرفه بتن شیمی ماهان

22 مرداد 1396
بازدیدمعاون وزیرراه وشهرسازی از غرفه بتن شیمی ماهان

تهران، خیابان پاسداران ، خیابان نازک خیابان شهید کاظم موسوی شرقی پلاک 63 واحد 412

021-75128

info@bsmco.org