اخبار

افزودنی بتن دیرگیر کننده

28 تیر 1396
دیرگیر کننده با ایجاد فیلمی مناسب بروی ذرات سیمان موجب تاخیر در زمان گیرش اولیه و گیرش نهایی بتن می شود......
افزودنی بتن دیرگیر کننده

 افزودنی‌ بتن دیرگیرکننده: دیرگیرکننده‌ها که جزئی از مواد افزودنی بتن هستند یکی از انواع افزودنی‌های شیمیایی بتن است که این مواد برای پایین آوردن فرآیند آب‌گیری در بتن استفاده می‌شوند. معروفترین دیرگیر کننده بتن شکر می‌باشد. مقاومت نهایی بتن در حالت استفاده از دیرگیرکننده و بدون آن تفاوت خاصی ندارد.

 کاربرد دیرگیرکننده در مواد افزودنی‌ بتن: کار مواد افزودنی دیرگیرکننده بتن به تاخیر انداختن گیرش بتن است.مواد افزودنی دیرگیرکننده بتن در بتن‌ ریزی‌های حجیم استفاده می شود.مواد افزودنی دیرگیرکننده بتن برای جلوگیری از ترک های ناشی از گیرش در بتن‌ریزی‌های پشت سر هم مناسب می باشد.مواد افزودنی دیرگیرکننده بتن برای حمل بتن در فاصله‌های زیاد استفاده می شود.


 انواع مواد افزودنی‌ دیرگیرکننده بتن: مواد افزودنی دیرگیرکننده  بتن و کاهنده معمولی آب و کاهنده قوی آب می باشند. 

موارد کاربرد دیرگیر کننده بتن:

هنگامی که فاصله حمل بتن طولانی است یا افزایش زمان گیرش خاصی مطلوب استمثل بتن ریزی در کارهای خاصی با قالب لغزنده بتن ریزی در هوای گرم به منظور جلوگیری از گیرش سریع بتن باید به بتن اضافه گردد.

 

تهران، خیابان پاسداران ، خیابان نازک خیابان شهید کاظم موسوی شرقی پلاک 63 واحد 412

22933501,22953288,02175128

info@bsmco.org