اخبار

افزودنی های پر کاربرد در بتن کدامند؟

17 اسفند 1398
آیا می دانید؟
افزودنی های پر کاربرد در بتن کدامند؟

مواد افزودنی اصلی مورد استفاده در بتن چه هستند؟

پنج گروه متمایز از افزودنیهای شیمیایی وجود دارد: 1.مواد حباب ساز بتن، 2.کاهنده آب، 3.دیرگیر بتن،4.زودگیر بتن، 5.روان کننده و فوق روان کننده بتن.

تهران، خیابان پاسداران ، خیابان نازک خیابان شهید کاظم موسوی شرقی پلاک 63 واحد 412

22953288,02175128

info@bsmco.org