اخبار

مزیت استفاده از افزودنی های بتن

13 اسفند 1398
آیا می دانید؟
مزیت استفاده از افزودنی های بتن

مزایایی افزودنی های بتن

افزودنی های بتن  مقدار مورد نیاز سیمان را کاهش داده و بتن اقتصادی ایجاد می‌کنند.

آن‌ها سطح بتون را افزایش می‌دهند.

افزودنی ها باعث استحکام اولیه در بتن می شوند.

افزودنی ها گرمای اولیه را کاهش داده و بر مساله ترک‌ خوردگی براثر حرارت در بتن غلبه می‌کند.

تهران، خیابان پاسداران ، خیابان نازک خیابان شهید کاظم موسوی شرقی پلاک 63 واحد 412

22953288,02175128

info@bsmco.org