اخبار

مزایای استفاده از فوق روان کننده بتن

12 اسفند 1398
آیا می دانید؟
مزایای استفاده از فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده ها به تقویت بتن کمک می کنند
فوق روان کننده های کاهنده آب ، نسبت آب به سیمان را کاهش می دهند و باعث: افزایش تراکم. استحکام و پایداری بیشتر بتن و کاهش حجم ترک خوردگی در بتن می شوند.

تهران، خیابان پاسداران ، خیابان نازک خیابان شهید کاظم موسوی شرقی پلاک 63 واحد 412

22953288,02175128

info@bsmco.org