اخبار

4ماده اصلی تشکیل دهنده سیمان

10 اسفند 1398
آیا میدانید؟
4ماده اصلی تشکیل دهنده سیمان

آیا میدانید بتن از چهار مواد تشکیل دهنده اصلی ساخته شده است:آب ,هوا,سنگدانه,سیمان پرتلند

تهران، خیابان پاسداران ، خیابان نازک خیابان شهید کاظم موسوی شرقی پلاک 63 واحد 412

22953288,02175128

info@bsmco.org